Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej / 2014-12-15

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich, Vážený páni farári, Vážené slávnostné zhromaždenie, zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovu sprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave. Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom [...]

„PODIEĽAJTE SA NA ROZVOJI NÁŠHO – VÁŠHO ÚZEMIA“ / 2014-10-24

mas2

Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ MIESTNA   AKČNÁ    SKUPINA Belá • Dolná Tižina • Gbeľany • Kotrčiná Lúčka • Krasňany • Lutiše • Lysica • Mojš • Nededza  Nezbudská Lúčka • Stráňavy • Stráža • Strečno • Teplička nad Váhom • Terchová • Varín • Zázrivá Vás pozýva na ROKOVANIE PRACOVNEJ SKUPINY „SAMOSPRÁVA“ POTREBY, [...]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2014-10-24

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 24.10. 2014 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. 4. [...]

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2015-02-14

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. [...]

Seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” / 2014-11-06

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK

POZVÁNKA odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK v spolupráci s OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vás pozývajú na odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka“, ktorého cieľom je informovať verejnosť o  nových technológiách v poľnohospodárskej výrobe, poistení a rizikách v poľnohospodárstve, financovaní v poľnohospodárskej výrobe a Spoločnej [...]

Komunálne voľby 2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Zázrivej 15.novembra 2014 Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Matúš Mních, JUDr., 52 ročný,    starosta, Zázrivá – Havrania 37, SMER – sociálna demokracia   [...]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce / 2014-11-15

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá. Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687. starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.   [...]

Poskytnutie dotácie – Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska / 2014-10-28

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

V nadväznosti na našu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, oznámilo Ministerstvo financií, že nám poskytuje na úhradu nákladov akcie „Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska“ účelovú dotáciu v sume 10 000,-€.

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]