Slávnostné uvítanie do života 2015 / 2015-05-28

uv0

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa rodine môže stať. Každé narodenie dieťatka je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. Obec Zázrivá usporiadala dňa 26.4.2015 “Slávnostné privítanie detí do života”. Na začiatku podujatia všetkých zúčastnených privítal pán starosta [...]

20 turisticky najnavštevovanejších obcí na Slovensku za rok 2014 / 2015-05-15

TOP 30 najlepšie hodnotených ubytovaní na Slovensku

20 turisticky najnavštevovanejších obcí na Slovensku za rok 2014 – zdroj http://www.ubytovanienaslovensku.eu Na území Slovenskej republiky sa nachádza vyše 2000 obcí, pričom každá z nich je niečím jedinečná a špecifická. Ktoré z nich však dokážu pritiahnuť najviac turistov a v čom ich atraktivita a úspech spočíva? Začítajte sa do nášho zoznamu dvadsiatky turisticky najnavštevovanejších obcí [...]

Veľkonočný koncert venovaný pamiatke sv. Jána Pavla II. / 2015-04-28

Veľkonočný koncert venovaný pamiatke sv. Jána Pavla II.

Obec Zázrivá s vďakou prijala pozvanie od našich susedov – obce Terchová na Veľkonočný koncert venovaný pamiatke sv. Jána Pavla II. sa uskutočnil 12. apríla 2015 o 15:00 v kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. Koncertu sa zúčastnila družina prevažne skladajúca sa z FS Kýčera zo Zázrivej, na čele zo starostom obce Zázrivá Matúšom [...]

Zberný dvor – zmena prevádzkových hodín / 2015-12-31

Zberný dvor - zmena prevádzkových hodín

Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá – prevádzkový poriadok Určenie a podmienky uskladnenia: Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05 Zázrivá Zodpovedá za prevzatie odpadu v zariadení. Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre [...]

Upozornenie občanov – vypaľovanie trávy / 2015-05-28

Upozornenie občanov - vypaľovanie trávy

Vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane. Okrem toho pripomíname, že vjazd a státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest je zakázané trestným zákonom  č. 300/2005 Zb. z., ďalej zákonom č. 326/2005 Zb. z. [...]

Vyznamenanie obci Zázrivá Ministerstvom obrany Slovenskej republiky / 2015-04-28

diplom-vojna-100

Obec Zázrivá obdržala pamätnú medailu pri každoročnom spomienkovom podujatí tragickej marcovej udalosti z roku 1945 -  70. výročia vypálenia obce Kalište. Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyznamenalo predstaviteľov 102 vypálených obcí, ktoré postretol rovnaký osud. V Zázrivej 4.11.1944 v osade Plešivá – Balkán zhoreli hlavne zadné stavy a obytné domy v ich bezprostrednej [...]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015 / 2015-12-31

1

Pracovné stretnutia poslancov: 12.2.2015 15.5.2015 4.9.2015 27.11.2015 Obecné zastupiteľstvá: 23. 2. 2015 29. 5. 2015 18.9.2015 11. 12. 2015

Územný plán obce Zázrivá 2015 / 2015-12-31

upo2015

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ / 2015-09-01

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ

V zmysle žiadosti uverejňujeme stanovisko k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ, ktoré boli odprezentované na verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Zázrivej dňa 23.2.2015. Na stiahnutie v PDF Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy [...]

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

zm

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2015-12-09

VIZUALIZACIA-BYTOVKA-3

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

obec-zazriva

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na [...]

Stavanie mája 2015 / 2015-04-30

ma5

Obec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera a DHZ Zázrivá pozýva všetkých spoluobčanov dňa 30.4.2015 o 19.00 hod. na ” Stavanie mája“.

Deň matiek 2015 / 2015-05-03

Deň matiek

Obec Zázrivá pozýva všetky mamičky a starké dňa 3.5.2015 o 12.30 hod. na oslavu Dňa matiek. Pripravili sme pre Vás pekný kultúrny program a občerstvenie. V programe sa predstaví Fsk Kýčera a deti z MŠ a ZŠ.

Zázrivské halušky 2015 / 2015-06-20

ň

Obec Zázrivá v spolupráci z dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky 2015, ktoré budú dňa 20.6.2014, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť našich spoluobčanov ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci (napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici a iní) aby [...]

Zázrivské dni 2015 / 2015-07-19

beh1

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to dvojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom  je nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2015 sa uskutočnia [...]