Zmena prevádzkových hodín / 2020-12-31

zb1-100x100

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         09,00 hod.- 17,00 hod. Utorok             zatvorené. Streda             09,00 hod.- 17,00 hod. Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            09,00 hod.- 17,00 hod. Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred […]

Lezecká stena Zázrivá – Kde bolo, tam bolo pod Rozsutcom / 2016-12-31

Lezecká stena Zázrivá - Kde bolo, tam bolo pod Rozsutcom

Pomôžte nám splniť sen a prispejte na projekt Lezeckej steny v Zázrivej; Číslo účtu IBAN: SK66 0200 0000 0036 3939 0453 ; Zázrivský Aktívny Spolok, IČO: 45792313, Hudba: The Gardener & The Tree – Mama’s Guitar Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny v roku 2016

Lezecká stena – pomôžte nám plniť sny / 2016-12-31

Lezecká stena - pomoôžte nám plniť sny

V obci Zázrivá rastie dopyt po rozšírení ponuky trávenia voľného času, predovšetkým po športových aktivitách. Na predmetnom území, kde stojí budova materskej školy je v aktuálnom územnom pláne vyčlenená plocha s prevahou rekreácie a cestovného ruchu. Západné átrium budovy MŠ chceme využiť na vybudovanie lezeckého centra s umelou lezeckou stenou, s nadregionálnym dopadom. Realizáciou projektu […]

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá / 2017-12-31

P1070839

Realizácia projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ je bola plánovaná so začiatkom prác 16.12.2015 a s ukončením 31.12.2015, v celkovej preinvestovanej sume 666257,23 €. Realizácia projektu pozostáva prevažne zo stavebných činností. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný ekonomicky najvýhodnejší dodávateľ. Pri jeho výbere bol kladený dôraz na kvalitu realizácie stavebných […]

Kollárovci / 2016-10-14

Kollárovci

14.10.2016 o 18.30 hod. v piatok,  budú u nás vystupovať Kollárovci, predaj vstupeniek – 043 5896 138 –  kultúrny dom Zázrivá. Vstupné 10 €  

Zázrivskí folklóristi postúpili na Krajskú súťaž / 2016-10-05

Zázrivskí folklóristi postúpili na Krajskú súťaž

Dňa 9.7.2016 sa folkloristi zo Zázrivej zúčastnili regionálnej postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých “STRETNUTIE S PIESŇOU”, ktorá bola súčasťou 16. Bačovských dní v Malatinej. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k […]

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 10.06.2016 / 2016-09-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 10. 06. 2016 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil starosta JUDr. Matúš Mních, privítal prítomných poslancov, prečítal program zasadnutia. 2. Za zapisovateľa bol určený Anton Drengubiak, overovatelia: […]

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015 / 2016-11-27

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila už 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2015.  Hlasovanie prebiehalo od 1. marca do 8. apríla 2016. Nominované knihy boli rozdelené do dvoch súťažných kategórií. V 1. kategórii beletria bolo nominovaných 12 kníh, v kategórii č. 2 – odborná literatúra bolo nominovaných 21 kníh. […]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2016 / 2016-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 5. 2016 9. 9. 2016 18. 11. 2016 Obecné zastupiteľstvá: 19. 2. 2016 10. 6. 2016 23. 9. 2016 2. 12. 2016

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH / 2016-12-31

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bo] v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných, na senioroch,“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch: POZOR- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov […]

Fairy-tale Zázrivá / 2016-12-31

fairy

The way Fairy-tale Zázrivá je časozberné video z túlania sa po mojej rodnej dedinke Zázrivej a jej priľahlých kopcoch a dolinách. Je to vlastne taká cesta sebapoznávania, počas ktorej som strávil veľa času v čistej Oravskej prírode, kde som čerpal energiu a nápady a tiež pokoj v duši, lásku a radosť, ktoré mi príroda ponúkla. […]

Dobrý deň Zázrivá / 2016-12-31

cy2

Slovo autora videa – Dobrý deň Zázrivá Video Dobrý deň Zázrivá je mojím poďakovaním krásnej zázrivskej prírode a ľudom dobrej vôle žijúcim nielen v Zázrivej. Tam hore v orosenej tráve nikto nikomu nenadáva, nikto nikoho neohovára, sem-tam zaspieva vtáča a krásne živé obrazy sa menia v nádherné. Ďakujem ľuďom, ktorí tejto kráse rozumejú a z […]

Kollárovci / 2016-10-14

Kollárovci

14.10.2016 o 18.30 hod. v piatok,  budú u nás vystupovať Kollárovci, predaj vstupeniek – 043 5896 138 –  kultúrny dom Zázrivá. Vstupné 10 €